ทำไมถึงต้องเลือกเรียนกับเรา

ความเป็นเลิศวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์

ทีมนักวิจัยของเราที่มีพื้นฐานวิทยาศาสตร์ที่หลากหลายทำงานร่วมกันเพื่อเสนอแนวทางแก้ไขสำหรับปัญหาที่ซับซ้อน จึงมีส่วนช่วยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงและผลงานตีพิมพ์ทางวิทยาศาสตร์ที่ high impact

มุ่งมั่นกับระบบคุณภาพ

 แลปวิเคราะห์สารต้องห้ามในนักกีฬาของเราได้รับการรับรองมาตรฐานจากองค์กรต่อต้านสารต้องห้ามโลก หรือ WADA โดยปฏิบัติตามมาตรฐานสากล ได้แก่ ISO/IEC 17025 และ International Standard for Laboratories (ISL) โดยในทางปฎิบัติ เรามุ่งมั่นที่จะเสนอทางออกของปัญหาด้วยหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่เชื่อถือได้ เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า

โจทย์วิจัยปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของลูกค้า (Customization)

แผนการทำงานวิจัยหรือการฝึกอบรมของเราสามารถออกแบบเพื่อการแก้ปัญหาตามวัตถุประสงค์ของลูกค้า ขณะนี้ทางหลักสูตรเปิดให้ลงทะเบียนเรียนสำหรับแผนการเรียนที่เน้นทำวิจัย โดยไม่มีการสอนในชั้นเรียน (A1 Plan)

black framed eyeglasses on top of white printing paper