หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์ (หลักสูตรนานาชาติ)

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์ (หลักสูตรนานาชาติ)

          หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์ ดำเนินการโดยสถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬา ซึ่งสถาบันแห่งนี้เป็นที่ตั้งของศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา (NDCC) ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC17025 โดย National Association of Testing Authorities ประเทศออสเตรเลีย (NATA) และเป็นหนึ่งใน 30 ห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองจาก World Anti-Doping Agency (WADA) หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์ เป็นหลักสูตร 2 ปี โดยได้รับความร่วมมือด้านการเรียนการสอนและวิจัยจากคณาจารย์ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา (NDCC) ตลอดจนภาครัฐและเอกชนเป็นอย่างดี เพื่อให้ผู้ที่สนใจศึกษาได้รับประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์การวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาหรือความท้าทายที่สำคัญด้วยแนวทางแบบสหวิทยาการ ซึ่งหัวข้อการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การววิเคราะห์จะครอบคลุมทั้งด้านการแพทย์ การกีฬา อาหาร การเกษตร การประยุกต์ใช้ทางนิติวิทยาศาสตร์ อุตสาหกรรม และสิ่งแวดล้อม

Master of Science Program in Analytical Sciences

           The M.Sc. (Analytical Sciences) program is run by Analytical Sciences and National Doping Test Institute. The Institute is home of the National Doping Control Center (NDCC), which is ISO/IEC17025 accredited by National Association of Testing Authorities, Australia (NATA) and one of 30 World Anti-Doping Agency (WADA)-accredited laboratories. The program is designed for students to complete the degree program within 2 academic years. The program has good support from faculties within Mahidol University, including NDCC, and external public and private partnerships. Students will gain experience in the application of analytical science to solve questions or to address important challenges by multi-disciplinary approach. Research areas range from analytical sciences for medicine and sports, food and agriculture, forensic applications, industries, and environment.

           Analytical sciences enable system understanding through real-time fit-for-purpose measurements of a variety of factors, therefore providing technological basis for innovations in existing application areas, therefore creating new fields of innovation by connecting various application areas as well as inherent economic value through research, instrument development and commercial analytical services.

วิธีการรับสมัคร (Admission)

ค่าใช้จ่ายของหลักสูตร (Estimated Tuition and Fees for 2-academic year study period)

Items
Study Plan A1
Study Plan A2
Study Plan B
Full tuition fee 9,000 THB/credit
Partial tuition fee 2,250 THB/credit
Full tuition fee 9,000 THB/credit
Partial tuition fee 2,250 THB/credit
University Fee (per year)
13,000 THB
13,000 THB
13,000 THB
13,000 THB
13,000 THB
Health Insurance for international students (per year)
3,500 THB
3,500 THB
3,500 THB
3,500 THB
3,500 THB
Tuition fee
-
> 216,000 THB (> 24 credits)
> 54,000 THB (> 24 credits)
> 270,000 THB (> 30 credits)
> 67,500 THB (> 30 credits)
    Work-site study fee (AIAS501)
-
30,000 THB
30,000 THB
30,000 THB
30,000 THB
    Work-site training fee (AIAS509)
-
10,000 THB
10,000 THB
10,000 THB
10,000 THB
Comprehensive Examination fee per exam
-
-
-
1,500 THB
1,500 THB
Thesis registration fee (one-time payment)
54,000 THB
18,000 THB
18,000 THB
9,000 THB
9,000 THB
Research supplies fee
150,000 THB
150,000 THB
150,000 THB
150,000 THB
150,000 THB
Estimated cost for 2-year study period (Thai students)
230,000 THB
450,000 THB
288,000 THB
496,500 THB
294,000 THB
Estimated cost for 2-year study period (Foreign students)
237,000 THB
457,000 THB
295,000 THB
503,500 THB
301,000 THB

Study plan A1 is M.Sc. by research (no coursework)

Study Plan A2 includes coursework and thesis research

Study Plan B includes coursework and thematic paper

Tuition fee announcement

ติดต่อสอบถาม (Graduate Program Enquiries)

Associate Professor Dr. Siripong Thitamadee
email: siripong.thi@mahidol.ac.th

Associate Professor Dr. Nathinee Panvisavas
email: nathinee.pan@mahidol.ac.th