ข่าวประชาสัมพันธ์

ความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามมาตรฐานการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ 7 ตัวชี้วัด

ความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามมาตรฐานการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ 7 ตัวชี้วัด

Read More »

การประชุมคณะกรรรมการอำนวยการศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา ครั้งที่ 1/2566

การประชุมคณะกรรรมการอำนวยการศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2566 ณ ห้อง Alpha โรงแรมพูลแมน คิง พาวเวอร์ เวลา 10.30-12.00 น. เพื่อทราบผลการดำเนินงานของศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬาที่ผ่านมา

Read More »

ร่วมพิธีรำลึกครบรอบ 104 ปี ชาตกาลศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข

ร่วมพิธีรำลึกครบรอบ 104 ปี ชาตกาลศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข เพื่อน้อมรำลึกถึงศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข ผู้ก่อตั้งและคณบดีท่านแรกของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Read More »