ติดต่อเรา

สถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล

อาคารสตางค์ มงคลสุข ชั้น 2

272 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท

เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

อีเมล์: directdc@mahidol.ac.th

โทรศัพท์: 0 2354 7147-9

โทรสาร: 0 2354 7150

Analytical Sciences and National Doping Test Institute

2nd Floor, Stang Mongkolsuk Building

272 Rama VI Road, Ratchathewi District

Bangkok 10400, THAILAND

Email: directdc@mahidol.ac.th

Tel: +66 2354 7147-9

Fax: +66 2354 7150