ร่วมพิธีรำลึกครบรอบ 104 ปี ชาตกาลศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข

                เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.สิริพงษ์ ฐิตะมาดี ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬาและคณะ เข้าร่วมพิธีรำลึกครบรอบ 104 ปี ชาตกาลศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข เพื่อน้อมรำลึกถึงศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข ผู้ก่อตั้งและคณบดีท่านแรกของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยในช่วงเช้าร่วมพิธีวางพวงมาลัยสักการะรูปหล่อ ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข ณ บริเวณอนุสรณ์สถาน ลานอาคารบรรยายรวม (ตึกกลม) ต่อด้วยพิธีทำบุญทักษิณานุปทาน อุทิศส่วนกุศลแด่ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข และบุรพชนคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล