ร่วมการแข่งขันกีฬาสามัคคีเครือข่ายพญาไท ครั้งที่ 13​

เมื่อวันพุธที่ 31 มกราคม 2567 สถาบันฯได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสามัคคีเครือข่ายพญาไท ครั้งที่ 13 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล