การประชุมคณะกรรรมการอำนวยการศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา ครั้งที่ 1/2566

การประชุมคณะกรรรมการอำนวยการศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2566 ณ ห้อง Alpha โรงแรมพูลแมน คิง พาวเวอร์ เวลา 10.30-12.00 น.

เพื่อทราบผลการดำเนินงานของศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬาที่ผ่านมา