กิจกรรมการแข่งขันกีฬาบุคลากร ม.มหิดล ประจำปี 2567

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากร มหาวิทยาล้ยมหิดล ประจำปีงบประมาณ 2567  เมื่อวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ข้อตกลง หลักเกณฑ์ การรับเรื่องร้องเรียน

  1. ห้ามพาดพิงหรือเสนอแนะ เนื้อหาอันเป็นการวิพากษ์วิจารณ์พาดพิงสถาบันพระมหากษัตริย์
  2. ห้ามมีเนื้อหาที่ส่อไปในทางหยาบคาย คำด่า ข้อความลามกอนาจาร

ข้อตกลง หลักเกณฑ์ การรับเรื่องร้องเรียน/แนะนำติชม

  1. ห้ามพาดพิงหรือเสนอแนะ เนื้อหาอันเป็นการวิพากษ์วิจารณ์พาดพิงสถาบันพระมหากษัตริย์
  2. ห้ามมีเนื้อหาที่ส่อไปในทางหยาบคาย คำด่า ข้อความลามกอนาจาร