ขอแสดงความยินดีกับ ดร.สมศักดิ์ ลีสวัสดิ์ตระกูล

– 30 June 2023 The Knight of the Grand Cross of the Order the highest rank in the Order of Saint Gregory the Great from His Holiness Pope Francis, Vatican

– 30 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุด แกรนด์ครอส สายสะพายมหาปรมาภรณ์และดวงตรา นักบุญเกรกอรีผู้ยิ่งใหญ่ จากสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส สำนักวาติกัน