การเยี่ยมชมดูงานของคณะอาจารย์และนักศึกษาภาควิชาพยาธิชีววิทยา

การเยี่ยมชมดูงาน ของ คณะอาจารย์และนักศึกษา ภาควิชาพยาธิชีววิทยา หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล ในวันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2567 ณ สถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬา

ข้อตกลง หลักเกณฑ์ การรับเรื่องร้องเรียน

  1. ห้ามพาดพิงหรือเสนอแนะ เนื้อหาอันเป็นการวิพากษ์วิจารณ์พาดพิงสถาบันพระมหากษัตริย์
  2. ห้ามมีเนื้อหาที่ส่อไปในทางหยาบคาย คำด่า ข้อความลามกอนาจาร

ข้อตกลง หลักเกณฑ์ การรับเรื่องร้องเรียน/แนะนำติชม

  1. ห้ามพาดพิงหรือเสนอแนะ เนื้อหาอันเป็นการวิพากษ์วิจารณ์พาดพิงสถาบันพระมหากษัตริย์
  2. ห้ามมีเนื้อหาที่ส่อไปในทางหยาบคาย คำด่า ข้อความลามกอนาจาร