เยี่ยมชม ศึกษาดูการดำเนินงานของระบบศาลสถิตยุติธรรม

             เมื่อวันที่ 20 ธ.ค. 2566 รศ.ดร.ณัฏฐินี พันธ์วิศวาส รองผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษา และน.ส.บูรณรัตน์ ทรงพันธุ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและวิเทศสหการ สถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬา นำนักวิทยาศาสตร์สถาบันฯ เข้าเยี่ยมชม ศึกษาดูการดำเนินงานของระบบศาลสถิตยุติธรรมและเข้าร่วมสังเกตการณ์การพิจารณาคดี การสืบพยานศาล ของศาลอาญากรุงเทพใต้